18:15 - 19:00

19:15 - 20:00

20:15 - 21:00
21:15 - 22:00Podujatia s registráciou na mieste:
Disco na korčuliach
Laci Strike a rekord vo Floss-e
Hockey challenge s Mirom Lažom